คือ สินค้าที่ไม่มีอยู่ใน stock เป็นระบบการสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าต้องเปิดใบสั่งซื้อเพื่อสั่งผลิตสินค้าที่ต้องการล่วงหน้า วิธีนี้ลูกค้าจะต้องทำการโอนเงินมัดจำ 30% ของยอดสั่งซื้อภายใต้กฎกติกาและเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า นับตั้งแต่วันโอนเงินมัดจำประมาณ 45-60 วัน อาจเร็วกว่าที่บริษัทกำหนดโดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

กรณีสินค้า OEM หากต้องการพิมพ์แบรนด์ของลูกค้ากรุณาแนบไฟล์ทุกครั้งและจะมีค่าใช่จ่ายในการทำแม่พิมพ์

หมายเหตุ : *ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการกลางครันได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

Click or drag a file to this area to upload.
=