จับคู่แบบไร้สาย : สามารถจับคู่กล้องกับเครื่องบันทึกได้หลายกล้องพร้อมกันในครั้งเดียว

จับคู่แบบต่อสายแลน : สามารถจับคู่ได้ครั้งละ 1 กล้องโดยต่อตรงสายแลนหลังเครื่องบันทึกไปที่ตัวกล้องทีละตัว

error: Alert: Content is protected !!