1.คำแนะนำก่อนใช้งาน

ขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา คู่มือติดตั้งอย่างง่ายจะระบุเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากเวปไซต์ของเรา คู่มือฉบับนี้อาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของ ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ จากบริษัทผู้ผลิตอยู่เสมอ โดยการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คู่มือนี้สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องบันทึกแบบเดินสาย RG6 และแบบเดินสายแลน เพราะใช้ Software จัดการตัวเดียวกัน ใช้งานง่าย รองรับ 20 ภาษา

2.ข้อควรระวังในการติดตั้ง

 1. เก็บรักษาอุปกรณ์ให้ห่างจากความชื้น อุณหภูมิสูง พื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กสูง และเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีการไหลเวียนของอากาศดี
 2. กรุณาใช้กับ Harddisk แบบ Sata ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งขนาด 2.5″ และ 3.5″
 3. กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้ติดตั้งสายดินจากอุปกรณ์จ่ายไฟ และจะไม่สามารถจ่ายไฟได้เกินกว่าจำนวนโวลต์ที่กำหนด เราขอแนะนำตัวจ่ายที่มากับตัวเครื่องซึ่งได้มาตราฐาน
 4. กรุณาอย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวบนสินค้า
 5. กรุณาใช้ Power Supple ที่มากับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
 6. ฝุ่นบนแผงวงจร PCB อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ แนะนำให้ทำความสะอาดแผงวงจร PCB เป็นระยะ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 7. กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์

3.การติดตั้ง Harddisk

ข้อควรระวัง : กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ว่าถูกปิดไว้ ไม่มีการจ่ายใดๆ ก่อนการติดตั้ง

 1. ขันน๊อตด้านข้างของกล่องเครื่องบันทึก DVR/NVR และยกฝาครอบด้านบนออก โดยยกและดึงไปด้านหลัง
 2. วาง Harddisk ให้ตรงกับรูน๊อตและขันน๊อตให้ติดกับเครื่องบันทึก DVR/NVR
 3. เชื่อมต่อสายเคเบิลของ Harddisk (สาย Sata) และสายไฟ Harddisk เข้ากับแผงเมนบอร์ด บนเครื่องบันทึก DVR/NVR
 4. ปิดฝาครอบและขันน๊อตให้แน่น

โดย DVR จะใช้แบบกล้องเดินสาย RG6 , NVR จะใช้แบบเดินสายแลนตามรูป

 

4.แผนภาพการเชื่อมต่อ

สำหรับแผนภาพเป็นเพียงแสดงรูปแบบการต่อแต่ละแบบเท่านั้น ตัวกล้องกับเครื่องบันทึก อาจจะเปลี่ยนได้ตลิดเวลา อาจจะไม่ตรงกับชุดใช้งานจริง แต่วิธีการต่ออุปกรณ์จะเหมือนกัน

★ แบบเดินสายแลน ★

การต่อแบบมาตราฐานเข้ากับเร้าเตอร์อินเตอร์เน็ต :

 • การต่อด้วยวิธีนี้จะต้องเสียบอแดปเตอร์ให้กล้องทุกตัว
 • สายแลนให้ต่อจากกล้องเข้า Switch ขยาย Port แลนให้ครบทุกกล้อง
 • ต่อสายแลน 1 เส้นจาก Switch ไปที่เร้าเตอร์อินเตอร์เน็ต

กรณีต้องการต่อแบบ POE เพื่อจ่ายไฟให้กล้องโดยไม่ต้องเสียบอแดปเตอร์ :

 • การต่อด้วยวิธีนี้ไม่ต้องเสียบอแดปเตอร์ที่กล้องแต่ให้ต่อกล้องกับอุปกรณ์ POE Splitter แล้วต่อสายแลนเพียงเส้นเดียวไปที่ POE Switch เพื่อให้ POE Switch จ่ายกระแสไฟไปที่กล้องแต่ละตัว
 • ต่อสายแลน 1 เส้นจาก POE Switch ไปที่เร้าเตอร์อินเตอร์เน็ต

กรณีกล้องมี POE ฝังตัวมากับกล้อง :

★ แบบเดินสาย RG6 ★

 

 

5.การใช้งานระบบ

หลังจากต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว  ระบบจะค้นหากล้องและบันทึกให้อัตโนมัติ โดยจะขออธิบายการใช้งานเฉพาะส่วนที่ใช้งานทั่วๆเท่านั้นดังนี้

คลิ๊กขวาหน้าเครื่องบันทึก เลือกเมนูที่ต้องการระบบจะถาม user / password ค่าจากโรงงานจะเป็น admin / password (ไม่ต้องใส่อะไร)

เมนูหลักสำหรับเครื่องบันทึกแบบเดินสาย RG6

เมนูหลักสำหรับเครื่องบันทึกแบบเดินสายแลน (IP Camera)

★ เมนูหลัก ★

เมื่อเข้าสู่เมนูหลัก  ระบบจะมีให้เลือก 4 หัวข้อ  เมนูหลัก, ระบบ , ปลุก , ขั้นสูง ตามรูปด้านล่าง

แบบเดินสาย RG6

 • เล่นย้อนหลัง : การดูภาพการบันทึกย้อนหลังสามารถเลือกช่อง เวลา และวันที่
 • การตั้งค่าการบันทึก : สามารถต้องค่าเป็นช่วงเวลาการบันทึกได้ในแต่ละช่อง
 • เครือข่าย : เป็นการตรวจสอบหมายเลข IP ของเครื่องบันทึกและสถานะการทำงานของเครือข่าย
 • ที่เวลา : ตั้งวันเวลาบนเครื่องบันทึก กรณีที่ตั้งค่าแล้วเวลาไม่เปลี่ยนให้ตรวจสอบถ่านนาฬิกาบนเครื่องบันทึก
 • ชุดเจ้าพระยา : ส่วนนี้จะไม่ได้ใช้งานหากไม่ได้ต่อกับกล้อง PTZ

แบบเดินสายแลน

 • เล่นย้อนหลัง : การดูภาพการบันทึกย้อนหลังสามารถเลือกช่อง เวลา และวันที่
 • การตั้งค่าการบันทึก : สามารถต้องค่าเป็นช่วงเวลาการบันทึกได้ในแต่ละช่อง
 • เครือข่าย : เป็นการตรวจสอบหมายเลข IP ของเครื่องบันทึกและสถานะการทำงานของเครือข่าย
 • ที่เวลา : ตั้งวันเวลาบนเครื่องบันทึก กรณีที่ตั้งค่าแล้วเวลาไม่เปลี่ยนให้ตรวจสอบถ่านนาฬิกาบนเครื่องบันทึก

★ เมนูระบบ ★

แบบเดินสาย RG6

 • ทั่วไป : เป็นการตั้งค่าทั่วๆไป เช่นเปลี่ยนภาษา ลักษณะ การบันทึก มาตราฐานวีดิโอ
 • การเข้ารหัส : เป็นการตั้งค่าการเข้ารหัส , ตั้งค่าความละเอียด , อัตราเฟรม , คุณภาพการบันทึก , การตั้งค่าบันทึกวีดิโอ , ตั้งค่าบันทึกเสียง
 • สำรองข้อมูล : จะต้องต่ออุปกรณ์ที่จะสำรองก่อนใช้งานในส่วนนี้ เช่น Flash Drive , External Harddisk
 • ที่เก็บบันทึกภาพถ่าย : ตั้งค่าการบันทึกภาพถ่าย
 • การแสดงผล : ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลหน้าจอ
 • ผู้ใช้งาน : การเพิ่มผู้ใช้งานระบบ แก้ไขรหัสผ่าน  จะทำในส่วนนี้
 • จัดการช่อง : เป็นการตั้งค่าการบันทึกของเครื่องบันทึก

แบบเดินสายแลน

 • ทั่วไป : เป็นการตั้งค่าทั่วๆไป เช่นเปลี่ยนภาษา ลักษณะ การบันทึก มาตราฐานวีดิโอ
 • การเข้ารหัส : เป็นการตั้งค่าการเข้ารหัส , ตั้งค่าความละเอียด , อัตราเฟรม , คุณภาพการบันทึก , การตั้งค่าบันทึกวีดิโอ , ตั้งค่าบันทึกเสียง
 • สำรองข้อมูล : จะต้องต่ออุปกรณ์ที่จะสำรองก่อนใช้งานในส่วนนี้ เช่น Flash Drive , External Harddisk
 • ที่เก็บบันทึกภาพถ่าย : ตั้งค่าการบันทึกภาพถ่าย
 • การแสดงผล : ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลหน้าจอ
 • ผู้ใช้งาน : การเพิ่มผู้ใช้งานระบบ แก้ไขรหัสผ่าน  จะทำในส่วนนี้
 • จัดการช่อง : เป็นการตั้งค่าการบันทึกของเครื่องบันทึก
 • พารามิเตอร์ IPC : เป็นการกำหนดค่าต่างๆของกล้อง (เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น)

★ เมนูปลุก ★

แบบเดินสาย RG6

 • ภาพเคลื่อนไหว : การตั้งค่าการเตือนการจับภาพการเคลื่อนไหลของกล้องแต่ละตัว
 • การบดบังภาพ : การตั้งค่าการแจ้งเตือนกรณีกล้องถูกบดบัง
 • สัญญานภาพหาย : การตั้งค่าการแจ้งเตือนกรณีสัญญานภาพขาดหายจากระบบ
 • ความผิดปกติ : การตั้งค่าค่าการแจ้งเตือนกรณีผิดปกติ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิสก์ ,  ฮาร์ดดิสก์เสีย , พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ไม่พอ , เน็ตหลุด , หมายเลข IP ไม่ตรงกัน
 • ฉลาด : ระบบอัตโนมัติ [ไม่ควรตั้งส่วนนี้เนื่องจากอาจมีการแจ้งเตือนบ่อยเกินไป]
 • อย่างมนุษย์ ตรวจจับ : จะใช้กับกล้องที่สามารถตรวจจับบุคคลได้

แบบเดินสายแลน

 • ภาพเคลื่อนไหว : การตั้งค่าการเตือนการจับภาพการเคลื่อนไหลของกล้องแต่ละตัว
 • การบดบังภาพ : การตั้งค่าการแจ้งเตือนกรณีกล้องถูกบดบัง
 • สัญญานภาพหาย : การตั้งค่าการแจ้งเตือนกรณีสัญญานภาพขาดหายจากระบบ
 • สัญญานเตือนขาเข้า : การตั้งค่าการแจ้งเตือนขาเข้าทุกกรณี
 • ความผิดปกติ : การตั้งค่าค่าการแจ้งเตือนกรณีผิดปกติ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส ,  ฮาร์ดดิสเสีย , พื้นที่ฮาร์ดดิสไม่พอ , เน็ตหลุด , หมายเลข IP ไม่ตรงกัน
 • ฉลาด : ระบบอัตโนมัติ [ไม่ควรตั้งส่วนนี้เนื่องจากอาจมีการแจ้งเตือนบ่อยเกินไป]

★ เมนูขั้นสูง ★

แบบเดินสาย RG6

 • ข้อมูลฮาร์ดดิส : ดูสถานะการใช้งานงานของฮาร์ดดิส
 • ปรับทีวี : ปรับตั้งค่าต่างๆบนหน้าจอแสดงผล
 • บำรุงรักษาอัตโนมัติ : ตั้งค่าวันเวลาปิดเครื่อง ลบไฟล์เก่าอัตโนมัติ
 • ตั้งค่าย้อนกลับ : เรียกคืนค่าเริ้มต้นระบบ โดยสามารถเรียกคืนเฉพาะบางหัวข้อที่ต้องการ
 • อัพเกรด : การอัพเกรดโปรแกรมบนเครื่องบันทึก
 • นำเข้า / ส่งออก : การสำรองข้อมูลสถานะการใช้งานเครื่องบันทึก (LOG)
 • LOG : ส่วนแสดงวันเวลาเปิดปิดเครื่อง การเข้าใช้งานระบบ และอื่นๆ
 • สถิติกระแสบิต : สถานะของการใช้งานเครือข่ายของกล้องแต่ละตัว
 • เวอร์ชั่น : เวอร์ชั่นของระบบเครื่องบันทึกซึ่ง ส่วนนี้จะเป็นส่วนแสดง QRCode ที่ใช้ดูผ่านมือถือ

แบบเดินสายแลน

 • ข้อมูลฮาร์ดดิส : ดูสถานะการใช้งานงานของฮาร์ดดิส
 • ปรับทีวี : ปรับตั้งค่าต่างๆบนหน้าจอแสดงผล
 • บำรุงรักษาอัตโนมัติ : ตั้งค่าวันเวลาปิดเครื่อง ลบไฟล์เก่าอัตโนมัติ
 • ตั้งค่าย้อนกลับ : เรียกคืนค่าเริ้มต้นระบบ โดยสามารถเรียกคืนเฉพาะบางหัวข้อที่ต้องการ
 • อัพเกรด : การอัพเกรดโปรแกรมบนเครื่องบันทึก
 • นำเข้า / ส่งออก : การสำรองข้อมูลสถานะการใช้งานเครื่องบันทึก (LOG)
 • LOG : ส่วนแสดงวันเวลาเปิดปิดเครื่อง การเข้าใช้งานระบบ และอื่นๆ
 • สถิติกระแสบิต : สถานะของการใช้งานเครือข่ายของกล้องแต่ละตัว
 • เวอร์ชั่น : เวอร์ชั่นของระบบเครื่องบันทึกซึ่ง ส่วนนี้จะเป็นส่วนแสดง QRCode ที่ใช้ดูผ่านมือถือ

 

6.การจัดการช่อง - เพิ่ม/ลบ ช่อง

แบบเดินสาย RG6

กล้องประเภทนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆเพราะจะเสียบสายจากเครื่องบันทึกไปที่กล้องโดยตรง

แบบเดินสายแลน

ส่วนนี้จะใช้ในการปรับเปลี่ยนช่อง เพิ่มหรือลบกล้อง ออกจากระบบ สำหรับกล้อง IP Camera

คลิ๊กขวาเมนูหลัก -> ชุดช่อง

รหัสผู้ใช้ : admin   /   รหัสผ่าน : ไม่ต้องใส่

ส่วนล่างจะเป็นกล้องที่เพิ่มมาจากโรงงาน ท่านสามารถ เพิ่ม ลบ หรือ สลับช่องได้ที่ส่วนนี้ได้ไม่ยากโดยกดค้นหาแล้วกดเพิ่มลงมาทีละตัว  กล้องบางรุ่นอาจจะต้องใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านท่านสามารถดูได้ที่ข้างกล่องของกล้องแต่ละตัว

บริษัทจะตั้งค่า IP Address เบื้องต้นจะอยู่ในช่วง :

192.168.1.201 – 192.168.1.204 (ชุด 4 กล้อง)

192.168.1.201 – 192.168.1.208 (ชุด 8 กล้อง)

192.168.1.201 – 192.168.1.216(ชุด 16 กล้อง)

ค่าเดิมจากโรงงานจะเป็น IP 192.168.1.88 ระบุที่ข้างกล่องของกล้องแต่ละตัว

การปรับแต่งจะต้องเข้าผ่าน IE หรือ 360 Browser เท่านั้น

หลังจากเพิ่มกล้องแล้วจะต้องใส่ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน   ทุกครั้ง

หากไม่ใส่จะไม่สามารถเห็นภาพจากกล้อง

รหัสผู้ใช้ : admin  /  รหัสผ่าน : admin

7.การตั้งค่ากล้อง

แบบเดินสาย RG6

สำหรับกล้องชนิดนี้การปรับตั้งค่ากล้องจะมีปุ่มปรับตั้งค่าที่ตัวกล้อง

การปรับกล้องชนิดนี้ การเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นการเลือกหัวข้อที่ต้องการจะปรับค่ากล้อง  หากต้องการปรับค่าให้เลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวา   หากหัวข้อไหนมีลูกศรท่านต้องกดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเข้าเมนูย่อยหลังจากนั้นใช้วิธีการปรับวิธีเดียวกัน

* กรณีเป็นกล้อง Starlight  *

เมื่อกดปุ่มปรับ ให้กดเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงมาที่หัวข้อ DAY & NIGHT แล้วกดเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวา  จากตัวอย่างภาพเป็นการปรับกล้อง Starlight ให้แสดงสี 24 ชม. ให้ปรับเป็น COLOR หากต้องการปรับเป็นแบบอินฟราเรด B & W (โหมดอินฟราเรด ขาว/ดำ) ให้เลื่อนซ้ายขวาอีกครั้ง  หลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาที่ EXIT แล้วกดปุ่มจัดเก็บการตั้งค่าและออกจากระบบ

(SAVE & END)

แบบเดินสายแลน

โดยทั่วๆไปการปรับตั้งค่ากล้องจะต้องปรับผ่าน IE หรือ 360 Browser สำหรับตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีปรับตั้งค่ากล้องของทางร้านในปัจจุบัน

ให้คลิ๊กที่กล้องที่จะปรับแล้วคลิ๊กขวาเลือก พารามิเตอร์ IPC ตามรูป

กรณีกล้อง Starlight ค่าจากโรงงานจะตั้งให้เป็นแบบอัตโนมัติ (อินฟราเรด) ท่านสามารถปรับให้เป็นสี 24 ชม. ได้โดยเลือกหัวข้อ “เต็มรูปแบบ/Full Color”  ตามภาพ  ส่วนการปรับตั้งค่าอื่นท่านสามารถปรับได้ตามชอบ

 

8.การดูกล้องผ่านมือถือและการตั้งค่า

1.ดาวน์โหลดแอป “XMEye”

2.เปิด XMEye เลือก Icon รูปคอมพิวเตอร์มุมซ้ายล่าง

3.กดเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ และ Scan QRCode     

4.คลิ๊กขวาหน้าเครื่องบันทึกเข้าเมนูหลัก เลือกหัวข้อขั้นสูง – > เวอร์ชั่น

5.กด Scan หมายเลขผลิตภัณฑ์ 

6.ตั้งชื่อที่ต้องการแล้วกด Scan QR Code ในช่อง Serial Number ปุ่ม OK ก็สามารถดูผ่านมือถือได้

9.การดูกล้องผ่านคอมพิวเตอร์

สามารถดูผ่านคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆโดยเข้าที่ Link https://www.xmeye.net

เลือกหัวข้อ “By Device”

 • ใส่ Serial No.  ของเครื่องบันทึก
 • Username : รหัสผู้ใช้งาน
 • Password : รหัสผ่านบนเครื่องบันทึก  หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ให้เว้นว่าง
 • กด Login and Preview โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เพราะการลงทะเบียนท่านอาจมีค่าใช้จ่าย

10.การตั้งค่าตรวจจับการเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือน

* การทำงานของระบบในส่วนนี้จะรองรับกล้องที่มีฟังก์ชั่นการตรวจจับการเคลื่อนไหวเท่านั้น *

{ รุ่นกล้องที่แนะนำ }

{ เครื่องบันทึกรุ่นที่รองรับ }

 

การตั้งค่าบนเครื่องบันทึก :

คลิ๊กขวาเมนูหลัก -> ปลุก -> ภาพเคลื่อนไหว

เลือกช่องที่ต้องการ ติ๊กเครื่องหมายถูกหัวข้อ “เปิดใช้งาน” , “เขียนบันทึก” , “มือถือรายงาน”

ส่วนหัวข้ออื่นจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

การตั้งค่าบนมือถือ :

ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากหากไม่เปิดการใช้งานการแจ้งเตือนบน APP ก็จะไม่มีข้อความแจ้งเตือนส่งมาให้

โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ลงทะเบียน APP XMEye ด้วยอีเมลล์และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย

2.เปิด APP XMEye และเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้

3.เพิ่มอุปกรณ์ใน APP เหมือนหัวข้อการตั้งค่าบนมือถือ

4.คลิ๊ก Icon มุมบนซ้าย

5.เข้าหัวข้อ Alarm Push  เลือกอุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้

เปิดการใช้งาน Push Setting

6.ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนการตรวจสอบการแจ้งเตือน

หลังจากที่มีข้อความแจ้งเตือนบนมือถือหากเราไม่มีเวลาดู ณ ขณะนั้นสามารถดู Snapshot ที่ระบบจัด

เก็บไว้ให้ย้อนหลัง โดยกดเข้าไปคล้ายขอ 5 จะมีภาพที่ระบบจัดเก็บไว้แล้วคลิ๊กเข้าไปดู ณ เวลานั้นได้

ทันที

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานในส่วนนี้ :

1.สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้รวดเร็ว ณ เวลานั้นได้ทันที

2.ไม่ต้องเสียเวลาดูภาพย้อนหลังเป็นช่วงๆ เพื่อตรวจสอบเหตการณ์ผิดปกติ

3.หมดกังวล เรื่องการนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา เพราะระบบจะ Snapshot ภาพเคลื่อนไหวไว้ทุกเวลา

 

11.การติดตั้งไมค์โครโฟนบันทึกเสียง

หัวข้อนี้จะอธิบายการต่อไมค์โครโฟนบันทึกเสียง  และ การตรวจสอบการบันทึกเสียง  โดยการต่อไมค์จะอ้างอิงจากสินค้าของบริษัทเท่านั้น  แต่การต่อจะใช้หลักการเดียวกัน

ภาพการต่อไมค์โครโฟนกล้อง IP Camera แบบภายนอก

การตรวจสอบการบันทึกเสียงบนเครื่องบันทึก

เข้าเมนูหลัก -> System -> Encode เลือกช่อง หากระบบติ๊กเครื่องหมายถูกจะบันทึกเสียงด้

                                          { หน้าจออาจแตกต่างกันบ้างในบางรุ่น }

12.การแก้ปัญหา

แบบเดินสาย RG6

     ส่วนใหญ่กล้องประเภทนี้ จะมีปัญหาที่การเข้าหัว BNC หรือสายสัญญานขาดระหว่างทาง  ให้ท่านหาสายสำเร็จรูปที่ยาวเพียงพอทดสอบจากเครื่องบันทึกไปที่กล้อง

แบบเดินสายแลน

ปัญหาที่อาจพบกล้องแบบ IP Camera ส่วนใหญ่จะมีกรณีเดียว คือหมายเลข IP Address ชนกับอุปกรณ์เครือข่ายทำให้ไม่สามารถเป็นภาพจากกล้องได้ โดยจะมีวิธีแก้ไขดังนี้

1. หาโปรแกรม Scan หมายเลข IP Address ในที่นี้จะยกตัวอย่างโปรแกรมขนาดเล็กซึ่งหา Download ได้ทั่วไปชื่อ Network Scanner

2.หากพบหมายเลขซ้ำกันให้ท่านปิดอุปกรณ์ที่ชนกับหมายเลขกล้องไว้  และเข้า IE หรือ 360 Browser เพื่อทำการเปลี่ยนหมายเลข IP Address ไม่ให้ชนกับกับอุปกรณ์อื่น หลังจากนั้นค่อยเปิดอุปกรณ์นั้นๆ ขึ้นมา  

3.เพิ่ม/ลบ  ช่องใหม่อีกครั้งในหัวข้อจัดการช่อง

Suggest Edit
error: Alert: Content is protected !!