การเลือกกล้องวงจรปิดให้เหมาะสมกับสถานที่

      ก่อนตัดสินใจเลือกกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัย ควรคำนึงถึงสถานที่ติดตั้งให้เหมาะสมกับกล้อง CCTV จะมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกใช้กล้อง CCTV แบบไหนคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายมากที่สุด  โดยจะพิจารณาแยกเป็นหัวข้อดังนี้

(เพิ่มเติม…)

error: Alert: Content is protected !!