*** สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเท่านั้น ***

Icon

Firmware XMEye Version 04-04-2019 12.78 MB 664 downloads

System Version : V4.03.R11.C6380197.12201.140000.00000 Build Date : 04-04-2019 :...

System Version : V4.03.R11.C6380197.12201.140000.00000

Build Date : 04-04-2019 : 16:38:32

1.เพิ่มตัวเลขแถบเมนูแสดงผลและตัวอักษรบนหน้าจอเครื่องบันทึกชัดเจนขึ้น

2.เพิ่มการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

3.เพิ่มความเสถียรของระบบ

คำเตือน : สามารถใช้ได้กับเครื่องบันทึกรุ่น 32CH(OYSNH-N25A) เท่านั้น